Derfor bør du trene styrketrening regelmessig!

Regelmessig trening (eller fysisk aktivitet) har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse. En del av disse effektene er tilsvarende både for utholdenhets- og styrketrening, men det finnes noen som er unike bare for styrketrening. Blant annet er styrketrening en av den beste treningsformen hvis du vil øke din muskulære styrke, muskelmasse, eller beinmineraltetthet. Styrketrening er også sentralt i et sykdomsforebyggende perspektiv, og din mentale helse. 

 

Publisert: 08.12.19 kl 08.00

 

Hvis du trenger ekstra overbevisning på om styrketrening er for deg, gir jeg deg en rekke argumenter som vil gjøre det umulig å overse denne treningsformen, både for din fysiske og mentale helse. Men først: 

 

Hva er egentlig styrke og styrketrening?

  • Muskelstyrke er den maksimale kraften en muskel eller muskelgruppe kan skape ved en spesifikk hastighet [1].
  • Styrketrening er all trening som har til hensikt å utvikle eller vedlikeholde vår evne til å skape størst mulig kraft ved en spesifikk hastighet [1].

 

Sammendrag av forskningsbaserte effekter av regelmessig styrketrening:

En del av faktorene i modellen under vil være tilsvarende lik effektene ved utholdenhetstrening eller generell fysisk aktivitet, mens andre vil være unike (eller i ihvertfall gi en større effekt) med bare styrketrening.

↓ regelmessig, korrekt styrketrening vil redusere denne faktoren, ↑ regelmessig, korrekt styrketrening vil øke/forbedre denne faktoren. Basert på kildene [2,3].

 

Fysiske effekter

De to mest selvfølgelige effektene av regelmessig, progressiv styrketrening er økt muskelstyrke og -masse i de muskelgruppene du trener. I tillegg vil du kunne få økt mobilitet, bedret balanse og koordinasjon [2,3]. Disse fem effektene vil føre til at du mestrer de daglige aktivitetene bedre, du vil benytte mindre krefter for de samme aktivitetene, samt reduserer risikoen for fall (spesielt hos eldre).

Styrketrening er også en veldig effektiv treningsform for å øke beinmineraltettheten [2,3], som vil redusere risikoen for brudd, samt å utvikle en rekke leddsykdommer.

 

Helse effekter

Lav muskelmasse (og/eller muskelsvinn), etterfølges av nedsatt forbrenning (metabolisme), som igjen etterfølges av økt fettmasse. Dette er tre faktorer som ser ut til å ha en sammenheng med en rekke sykdommer/lidelser, skader og skrøpelighet [2]. Både for unge og eldre individer. Ved å gjennomføre regelmessig styrketrening vil dette kunne øke muskelmassen (redusere muskelsvinn) og basalstoffskiftet, samt redusere fettmassen. Sistnevnte er dog avhengig av energibalansen.

Styrketrening er skadeforebyggende trening.
Du kan altså forebygge de 3 ovennevnte faktorene som er assosiert med sykdom ved å trene styrketrening [2,3], og dermed også forebygge en rekke sykdommer, lidelser og skader. Er ikke det en god nok grunn til å starte å trene, så vet ikke jeg.

Styrketrening er sykdomsforebyggende og symptomnedsettende trening
Andre helsefaktorer styrketrening kan virke inn på er blodlipidene og glukosemetabolismen, som fører til en redusert risiko for å utvikle type-2 diabetes og kardiovaskulære sykdommer (slik som høyt blodtrykk) [2,3].

Det er en rekke studier som viser at korrekt utført styrketrening også vil kunne reduserer smerter i korsryggen, samt redusere ubehag forbundet med både artritt og fibromyalgi [2].

 

Mentale effekter

Styrketrening kan forbedre din mentale helse
Ved å bare utføre styrketrening har en rekke studier rapportert om en bedret selvtillit / selvbilde hos forsøkspersonene [2].

Styrketrening viser seg også ha en positiv effekt på humøret og velvære, samt kunne redusere symptomer på angst, depresjon og fatigue [2,3]. Du vil altså kunne forbedre din mentale helse ved å trene, noe alle bør fokusere litt mer på!

 

Det finnes nok en rekke flere argumenter til hvorfor akkurat du bør trene styrke regelmessig, men ovennevnte er nok felles for alle og enhver.

 

Hvorfor trener du styrke? Eller, hvorfor trener du IKKE styrke??

 

Referanser:

[1] Raastad, T., Paulsen, G., Wisnes, A., Rønnestad, B.R. & Refsnes, P.E. (2010). Innledning, terminologi og definisjoner. I: Raastad et al., Styrketrening i Teori og praksis (s.11-18). Gyldendal norsk forlag.
[2] Westcott, W.L. (2012). Resistance training is medicine: effects of strenght training on health. link til artikkel
[3] Wisnes, A.R., Paulsen, G. & Raastad, T. (2010). Helseeffekter av styrketrening. I: Raastad et al., Styrketrening i Teori og praksis (s.185-203). Gyldendal norsk forlag.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *